Geschiedenis

In het begin van de jaren '70 nam een Duitse privé-investeerder het initiatief om een WILDPARK op te richten in La Reid, aan de voet van de Belgische Hoge Venen. Dat park was bedoeld voor het kweken van groot wild en om de investering nog rendabeler te maken, was het toegankelijk voor het grote publiek. 

Om zijn doel te bereiken, koos de exploitant een prachtige en uitgestrekte omgeving voor de implementatie van een infrastructuur die perfect afgestemd was op zijn dubbele ambitie.

Bij gebrek aan rendabiliteit beschikte de exploitant 15 jaar later echter niet meer over de nodige fondsen voor het onderhoud en de ontwikkeling van het park. Inmiddels was het domein een populaire wandelbestemming geworden voor de bewoners van de streek. De activiteit werd overgenomen door de gemeentelijke autoriteiten van Theux die daartoe de REGIE COMMUNALE DU PARC A GIBIER oprichtten.

De Régie stelde gemeentepersoneel aan voor het onderhoud van het park en besloot om de horeca-afdeling toe te vertrouwen aan een privéexploitant. De twee activiteiten werden gescheiden; zelfs de toegang was volledig apart.

Vervolgens kreeg de Régie subsidies waarmee ze een moderne speeltuin en een projectiezaal kon oprichten, die toegankelijk waren via het park maar niet via de taverne.

Om zijn investeringen te diversifiëren en rekening houdend met de kwaliteit en het enorme potentieel van het domein legde de huidige exploitant in april 2001 de eerste contacten met de gemeentelijke autoriteiten van THEUX om ze een privatisering van het hele domein voor te stellen.

Hij verwierf het horecagedeelte op 2 januari 2002; de privatisering van het park werd een feit op 15 maart 2002. De eerste actie bestond erin de twee activiteiten samen te voegen.

Een nieuwe uitgebreide Europese wetgeving regelt het houden van dieren in dierentuinen voor toeristische of recreatieve doeleinden. Een nauwgezet en uiterst nauwkeurig handvest legt de regels vast met betrekking tot de leefomstandigheden van elke soort in gevangenschap: beschikbare oppervlakte, beschikbaar volume, temperatuur, medische follow-up, voeding, mogelijkheid tot voortplanting, tot afzondering enz.

Een groot deel van de vele investeringen die vanaf de overname werden gedaan, was gewijd aan de aanpassing van de bestaande infrastructuren aan de nieuwe Europese regelgeving, wat het mogelijk maakte om het wildpark vanaf de privatisering in een dierentuin te veranderen. Het DIERENPARK van La Reid beschikt sinds 2004 over de officiële goedkeuring en titel van DIERENTUIN, toegekend door het departement Dierenwelzijn van het federale ministerie van Volksgezondheid, nu het Ministère de l’environnement et du bien-être animal.